Uživatel: Nepřihlášen
EN

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Společnost ProSKS s.r.o., se sídlem 28. Pluku 907/40, Praha 10 - Vršovice, 100 00, IČ 242 90 041, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193465, zpracovává v rámci kupní smlouvy následující osobní údaje kupujících:

  • V případě jednotlivce:
   • Jméno, příjmení;
   • Emailovou adresu;
   • Telefonní číslo;
   • Adresu,
  • v případě společnosti:
   • Jméno, příjmení;
   • E-mailovou adresu;
   • Telefonní číslo;
   • IČ, DIČ;
   • Adresu sídla

  v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
  Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
  Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

  • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a
  • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 2. Společnost ProSKS s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými jsou

  1. Poskytovatel informačního systému: Asseco Solutions, a.s., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, IČ: 64949541.
  2. Poskytovatel marketingového softwaru: SmartSelling a.s., se sídlem Brno - Bohunice, Netroufalky 797/5, PSČ 625 00, IČ: 29210372.
  3. Poskytovatel služby: C 10 Group s.r.o., se sídlem Praha 2, Máchova 431/21, PSČ 120 00, IČ: 25609319.
  4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 3. Na emailovou adresu vám budou společností ProSKS s.r.o. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem společností ProSKS s.r.o. uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

 4. Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:

  • požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů při registraci

 1. Společnost ProSKS s.r.o., se sídlem 28. Pluku 907/40, Praha 10 - Vršovice, 100 00, IČ 242 90 041, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193465, zpracovává v rámci registrace do tohoto uživatelského účtu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení;
  • emailovou adresu;
  • adresu.

  Emailovou adresu, jméno a příjmení je nutné zpracovat pro administraci vašeho účtu, takové zpracování je možné na základě vašeho souhlasu a je umožněno čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností ProSKS s.r.o. zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu a dále 3 roky od realizace posledního nákupu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu.
  Emailová adresa bude v případě vyjádření vašeho souhlasu zpracována za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let.
  Jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a adresu je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran, pokud mezi vámi a ProSKS s.r.o. dojde k uzavření takové smlouvy. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
  Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

  • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a
  • čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 2. Na emailovou adresu vám budou v případě uskutečnění koupě zboží u společnosti ProSKS s.r.o. zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude společností ProSKS s.r.o. uchovávána po dobu 3 let od založení uživatelského účtu nebo 3 let od realizace posledního nákupu, pokud byl takový nákup vámi realizován.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností ProSKS s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

  • Poskytovatel informačního systému: Asseco Solutions, a.s., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, IČ: 64949541.
  • Poskytovatel marketingového softwaru: SmartSelling a.s., se sídlem Brno - Bohunice, Netroufalky 797/5, PSČ 625 00, IČ: 29210372.
  • Poskytovatel služby: C 10 Group s.r.o., se sídlem Praha 2, Máchova 431/21, PSČ 120 00, IČ: 25609319.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace do uživatelského účtu kdykoliv zpět, vezměte však, prosíme, na vědomí, že pokud jste již u společnosti objednal zboží, společnost může být nadále vaše osobní údaje povinna či oprávněna zpracovávat a že zpětvzetí souhlasu bude mít za důsledek smazání uživatelského účtu,
  • požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.